ترسیم نقوش هندسی اسلامی – گروه شید

ترسیم نقوش هندسی اسلامی – گروه شید

حل تمرین 09 : ترسیم نقوش هندسی اسلامی به وسیله برنامه Grasshopper
)این گره بصورت ازمایشی ترسیم شده است(

اساتید:
آقای مهندس فریدنی
آقای مهندس جلیلوند

دانشجویان:
مصیب مرادی
بهنام وفایی
محسن قطمیری
ندا امیران

مقدمه

 

•اگرچه بسیاری ریاضیات را از جمله علوم انتزاعی میدانند ، اما بسیاری از تمدن ها توانسته اند از این ویژگی سود ببرند

واز دانش ریاضی برای شکوفایی تمدن خود بهره گیرند . هندسه یکی از شاخه های دانش ریاضی است و ایرانیان

توانسته اند از هندسه برای تکوین تمدن خود در زمینه های مختلف استفاده کنند. یکی از این زمینه ها معماری است.

جایی که ترفندها ، اصول و کارهای معماری با هم درمی امیزد و عاملی برای رشد معماری می شود.

•در بسیاری از هنرهای اسلامی واحدی تکراری برای پوشاندن کامل سطح به کار می رود. بیشتر این واحد ها با سازه

های مبتنی بر دایره ایجاد می شوند. دایره نقطه شروع به نشانه توحید و یگانگی است. دایره نشان دهنده ابدیت است، نه

اغاز دارد و نه پایان. شکل های ستاره ای با تقسیم محیط دایره به 10،8،6،5 یا 11 نقطه به دست می ایند. تنها چوبی

صاف و پرگار نیاز است.

•نمونه های بسیاری وجو دارد که نشان دهنده نقش هندسه در معماری اسلامی است.

ایجاد اشکال هندسی و تجریدی از نقوش متداول در هنرهای ایرانی و اسلامی عامل تزئین در بسیاری از هنرهای سنتی و صنایع دستی است. در نگاه

اول، درگیری و پیچیدگی نقوش فوق به حدی است که از آن به عنوان “گره ” یاد می شود. گره چینی و مشبک کاری به عنوان یکی از هنر های ایران

زمین سالیان درازی است که در معماری کشور مورد توجه صاحبان هنر و هنر مندان خلاق ایرانی قرار گرفته است . هنر گره چینی بر مبنای طرح های هندسی است که به صورت سینه به سینه توسط استادان هر زمان از نسلی به نسل دیگر میان استاد و شاگرد یا بهتر بگوییم پدر به فرزند منتقل شده و ظرایف آن پنهان مانده است. البته قواعد کلی حفظ شده است و همگی آن ها از یک نوع قرینه سازی حکایت می کند.

هنر گره چینی از هنرهای دیرینه در صنایع چوبی است که در آن ازکنار هم قرار دادن تکه های کوچک چوب یا همان آلت ها نقوش گره های سنتی و هندسی نمایان می شود. از هنر گره چینی یا گره سازی در مساجد، اماکن مذهبی، منازل شخصی و دانشگاه ها و در سااختمان پنجره ها، ارسی ها، درهای ورودی داخل، نرده ها، منبرها و سقف های چوبی استفاده می شود

طرح های گره چینی باید بر یک نظام شبکه ای استوار باشد به این مفهوم که در آن، شبکه های هندسی به واحدهای مشخص تقسیم شده اند کاه با

توالی منظمی تکرار می شوند بر هر شبکه ای که طرح باید بر آن ترسیم شود هر یک از این واحدها از هر طرف به دیگر واحدهای مشخص می پیوندند تا طرح کلی به وجود آید. طرح های گره چینی در اصل بسیار ساده اند، آن ها را می توان تنها با استفاده از پرگار و خط کش و داشتن ن نحوه ترسیم مثلث، مربع، شش ضلعی و ستاره رسم کرد و هریک از طرح ها را می توان بزرگ و کوچک کرد.

گره ها شرایط و قوانین ویژه و زمینه و طریقه رسم مخصوص خود را دارند. گره ها هر کدام اسم مخصوص خود دارند و هر طرح گره در زمینه مخصوص خود ترسیم می شود. هر رسمی گره به شمار نمی رود و تنها رسمی گره م سوب می شود که: دارای آلت های شناخته شده اصیل گره سازی باشد از قواعد و قوانین گره سازی پیروی کند هر گره در زمینه و کادر اصلی خود ترسیم شود، به گونه ای که شکل و زاویه آلت های تشکیل دهنده گرهها تغییر نکرده باشد چون در این صورت، گره باطل می شود

ایجاد الگوی هندسه گره با نرم افزار گرس هاپر

در این تمرین تلاش شده به وسیله نرم افزار grasshopper یکی از نقوش اسلامی را به صورت ازمایشی و بدون داشتن نمونه موجود

ترسیم کنیم به طوری که این نقش قابلیت تکرار کردن و تغییر اندازه داشته باشد .

روش کار در گرس هاپر

•تصاویر روبرو شکل نهایی گره کشیده شده به همراه تصویر کلی برنامه گرس هاپر ان را نشان می دهد .

•با توجه به شکل در هر الگو یک شمسه بزرگ مرکزی وجود دارد ، که در اطراف ان 10 شمسه کوچکتر چرخیده است.

•ودر محل اتصال افقی این شمسه ها شاپرک هایی موجود می باشد.که البته از برخورد دو شمسه به وجود امده اند.

 

برای کشیدن الگوی مورد نظر مراحل زیر را به ترتیب انجام می دهیم:

1 – کشیدن یک دایره و تقسیم ان به 20 قسمت توسط دستور divide -شعاع دایره را r/cos18 در نظر می گیریم.

2 -به صورت یک در میان از نقاط به دست امده یک دایره میزنیم-با استفاده از دستور cull pattern میتوان نقاط را یک در میان داد.

3 -شعاع دایره های کوچک برابر r*tan 18 می باشد

با استفاده از دستور cull pattern نقاط یک در میان دایره بزرگتر offset شده را انتخاب می کنیم.و این نقاط را با دستور line و shift به صورت ستاره ایی به هم متصل میکنیم.

4- دایره های کوچک را نیز به قسمت های دلخواه تقسیم می کنیم و یک دایره دیگر در درون آن می کشیم و آن را نیز با استفاده از دستور divide و pattern cull نقاط یک در میان را انتخاب می کنیم و این نقاط را با دستور line و shift به صورت ستاره ایی به هم متصل میکنیم-دقت کنید که خط ها باید در حالت longest list باشندو همچنین گزینه set boolean در دستور shift در حالت true باشد.

5-حال دایره ای دیگر مماس بر دایرهای کوچکتر زده که شعاع آن برابرr/cos18)-(r*tan18) )خواهد بود.

6 – این دایره را به 20 قسمت تقسیم کرده و دوباره دایره ای دیگر درون ان offset می کنیم و با دستور cull و shift مثل قبل ستارهای درون ان می سازیم.

•با استفاده از دستور SERIES می توان هر کدام از ای الگو ها

را تکرار کرد.

•برای این کار یک نقطه به مرکز شمسه مورد نظر داده و ان را به

دستور SERIES متصل می کنیم

§ فقط باید در نظر گرفت که میزان تکرار به اندازه شعاع شمسه

بزرگ + نصف شعاع شمسه کوچک می باشد

در نهایت شکل گره بوجود امده مانند شکل زیر می باشدComments are closed.